Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 3850 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 01.01.2009
177/1996 Sb. Advokátní tarif 01.07.1996
150/2002 Sb. Soudní řád správní 01.01.2003
1/1993 Sb. Ústava České republiky 01.01.1993
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 08.01.1969
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 01.07.1996
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
240/2000 Sb. Krizový zákon 01.01.2001
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu 01.07.1993
304/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2019
218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 01.01.2004
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání 01.12.1999
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 15.05.1998
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
216/1994 Sb. Zákon o rozhodčím řízení 01.01.1995
186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky 01.01.2014
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
94/2012 Sb. Zákon o zásluhách Václava Havla 28.03.2012
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
358/1992 Sb. Notářský řád 01.01.1993
85/1990 Sb. Zákon o právu petičním 29.03.1990
21/2006 Sb. Zákon o ověřování 01.03.2006
36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících 01.07.1967
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství 01.01.1994
329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech 01.07.2000
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu 11.04.1960
585/2004 Sb. Branný zákon 01.01.2005
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu 26.10.1995
169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody 01.01.2000
222/2016 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 01.01.2020
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
328/2001 Sb. Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 18.09.2001
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 29.05.1998
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím 29.03.1990
196/2001 Sb. Notářský tarif 01.07.2001
90/1995 Sb. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 01.08.1995
18/1997 Sb. Atomový zákon 01.07.1997
 
...