Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 3883 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 24.04.2019
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 01.01.2009
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
177/1996 Sb. Advokátní tarif 01.07.1996
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
1/1993 Sb. Ústava České republiky 01.01.1993
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
150/2002 Sb. Soudní řád správní 01.01.2003
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 01.07.1996
240/2000 Sb. Krizový zákon 01.01.2001
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 08.01.1969
111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů 24.04.2019
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 01.01.2004
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu 01.07.1993
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání 01.12.1999
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 15.05.1998
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky 01.01.2014
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
358/1992 Sb. Notářský řád 01.01.1993
216/1994 Sb. Zákon o rozhodčím řízení 01.01.1995
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
304/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2019
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 29.05.1998
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství 01.01.1994
85/1990 Sb. Zákon o právu petičním 29.03.1990
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících 01.07.1967
329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech 01.07.2000
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím 29.03.1990
21/2006 Sb. Zákon o ověřování 01.03.2006
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR 01.12.1999
328/2001 Sb. Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 18.09.2001
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany ČR 01.12.1999
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu 11.04.1960
352/2001 Sb. Zákon o užívání státních symbolů ČR 05.10.2001
585/2004 Sb. Branný zákon 01.01.2005
 
...