Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 412 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance 01.01.1993
136/2011 Sb. Zákon o oběhu bankovek a mincí 01.07.2011
277/2013 Sb. Zákon o směnárenské činnosti 01.11.2013
5/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku 01.04.2019
323/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 18.10.2016
41/1953 Sb. Zákon o peněžní reformě 01.06.1953
127/2019 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Veveří“ po 5000 Kč 28.05.2019
315/2013 Sb. Vyhláška o směnárenské činnosti 01.11.2013
110/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně 01.05.1993
274/2011 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí 23.09.2011
35/1954 Sb. Vládní nařízení o pamětních mincích 21.08.1954
89/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů 15.06.2018
208/1964 Sb. Vyhláška ministra financí a generálního ředitele Státní banky československé o emisních a pokladních operacích 01.01.1965
101/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 50 Kč vzoru 1993 a o ukončení platnosti mincí po 1 haléři a po 5 haléřích československé měny a jejich výměně 01.04.1993
91/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o obnovení československé měny 20.10.1945
60/1993 Sb. Zákon o oddělení měny 03.02.1993
7/1954 Sb. Vládní nařízení o oběhu zákonných peněz 17.02.1954
22/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže 06.02.2019
92/1945 Sb. Vyhláška ministra financí o nových platidlech československé měny 20.10.1945
64/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky 20.03.2019
20/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny 31.01.2019
135/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi 22.07.2014
305/2011 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Petra Voka z Rožmberka 19.10.2011
19/1955 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání stříbrných desetikorun, pětadvacetikorun, padesátikorun a stokorun na pamět 10. výročí osvobození Československé republiky Sovětskou armádou 26.04.1955
158/1950 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950 19.12.1950
11/2019 Sb. Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem 30.01.2019
22/1992 Sb. Zákon o Státní bance československé 01.02.1992
121/1991 Sb. Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení plavby prvního českého parníku Bohemia 15.04.1991
45/1953 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání peněz vzoru 1953 01.06.1953
259/1949 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949 21.12.1949
108/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5 24.04.2019
228/2018 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I 24.10.2018
39/1948 Sb. Zákon o platidlech československé měny 24.04.1948
18/1948 Sb. Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí československé měny 21.02.1948
73/1947 Sb. Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí československé měny 17.05.1947
223/2018 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace 17.10.2018
157/2018 Sb. Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018 05.09.2018
109/2016 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Kost“ po 5000 Kč 31.05.2016
48/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Stanislava Kostky Neumanna 12.05.1975
78/1950 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 10 Kčs s datem 4. dubna 1950 27.06.1950
118/1949 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 5 Kčs s datem 25. ledna 1949 25.05.1949
67/1949 Sb. Zákon o promlčení trestnosti měnových přestupků 15.03.1949
199/1947 Sb. Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí čekoslovenské měny 10.12.1947
141/1947 Sb. Zákon o Likvidačním fondu měnovém 11.08.1947
85/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětitisícikorunových s datem 1. listopadu 1945 03.05.1946
73/1946 Sb. Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs 25.04.1946
21/2019 Sb. Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny 31.01.2019
230/2018 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III 24.10.2018
229/2018 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II 24.10.2018
146/2018 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea 05.09.2018
 
...