Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 177 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
539/1992 Sb. Puncovní zákon 31.12.1992
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
127/2019 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Veveří“ po 5000 Kč 28.05.2019
19/1993 Sb. Zákon o orgánech státní správy ČR v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů 01.01.1993
35/1954 Sb. Vládní nařízení o pamětních mincích 21.08.1954
363/2003 Sb. Vyhláška, kterou se provádí puncovní zákon 01.01.2004
254/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.09.2008
15/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
22/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže 06.02.2019
64/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky 20.03.2019
19/1955 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání stříbrných desetikorun, pětadvacetikorun, padesátikorun a stokorun na pamět 10. výročí osvobození Československé republiky Sovětskou armádou 26.04.1955
295/1948 Sb. Zákon o některých opatřeních v puncovnictví 30.12.1948
150/1947 Sb. Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata 24.01.1946
108/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5 24.04.2019
228/2018 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I 24.10.2018
440/2003 Sb. Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu 03.01.2004
223/2018 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace 17.10.2018
109/2016 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Kost“ po 5000 Kč 31.05.2016
48/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Stanislava Kostky Neumanna 12.05.1975
21/2019 Sb. Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny 31.01.2019
230/2018 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III 24.10.2018
229/2018 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II 24.10.2018
110/2016 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy 11.05.2016
203/1949 Sb. Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť sedmistého výročí vydání horního práva jihlavského 30.08.1949
224/1948 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se opravuje překlad dohody ze dne 21. prosince 1945, č. 150 Sb. z roku 1947, o reparacích od Německa, o založení mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata 29.09.1948
37/1948 Sb. Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť šestistého výročí založení university Karlovy 07.04.1948
224/2018 Sb. Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa 23.10.2018
70/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí 01.04.2006
125/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Viktora Kaplana 29.10.1976
83/1969 Sb. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 100. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně 21.07.1969
36/1954 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání stříbrných desetikorun a pětadvacetikorun na pamět 10. výročí Slovenské národní povstání 21.08.1954
55/2018 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Zvíkov“ po 5000 Kč 29.05.2018
265/2016 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bezděz“ po 5000 Kč 25.10.2016
139/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí Jana Kupeckého 15.12.1989
34/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun s motivem koně Převalského 15.05.1987
44/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy 28.07.1986
7/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních padesátikorun s tématikou městských památkových rezervací Prahy, Českého Krumlova, Telče, Bratislavy a Levoče 27.02.1986
13/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 650. výročí narození Petra Parléře 17.03.1980
50/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 30. výročí IX. sjezdu Komunistické strany Československa 23.05.1979
138/1968 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí prohlášení republiky Československé a 20. výročí vítězství čs. pracujícího lidu 25.10.1968
88/1960 Sb. Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů, kterou se mění vyhláška č. 123/1955 Ú. l., o státní službě pro drahé kovy 01.07.1960
255/1949 Sb. Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun a stříbrných padesátikorun na paměť 70. narozenin generalissima J. V. Stalina 21.12.1949
71/1949 Sb. Vyhláška ministerstva průmyslu, jíž se stanoví úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží 15.03.1949
96/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny 10.04.2019
63/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny 05.03.2019
30/2016 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí založení Československé národní rady 10.02.2016