Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 654 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 01.01.1993
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 01.05.2004
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 01.01.2014
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních 01.01.2004
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 01.01.1993
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 01.01.1993
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb 01.12.2016
379/2005 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 01.01.2006
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 01.01.1993
196/2001 Sb. Notářský tarif 01.07.2001
243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení daní 01.01.2001
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 01.04.1993
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
18/1997 Sb. Atomový zákon 01.07.1997
312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích 01.01.2008
419/2013 Sb. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 01.01.2014
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 01.01.1993
170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 01.07.2017
187/2016 Sb. Zákon o dani z hazardních her 01.01.2017
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
198/2002 Sb. Zákon o dobrovolnické službě 01.01.2003
174/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2019
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
361/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 01.01.2015
279/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb. 01.01.2019
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 01.01.2003
254/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 01.11.2016
95/1999 Sb. Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby 25.05.1999
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
24/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti 21.02.2017
200/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
523/1992 Sb. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR 01.12.1992
127/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 01.01.2019
344/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 01.01.2014
470/2012 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným 01.01.2013
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu 11.08.2000
254/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2017
123/2012 Sb. Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 01.06.2012
162/2003 Sb. Zákon o zoologických zahradách 01.07.2003
247/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2019
588/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 01.01.1993
267/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2015
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 01.01.2017
293/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
458/2011 Sb. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 01.01.2015
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce 01.01.2007
 
...