Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 14 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
94/1961 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování absolventů vysokých škol 01.09.1961
16/1963 Sb. Vládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol 25.02.1963
56/1953 Sb. Vládní nařízení o rozmisťování dalších absolventů škol a o podmínkách pro nástup zaměstnání některých studentů a žáků škol 21.07.1953
71/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se krajanům vracejícím se do vlasti přiznávají některé úlevy při hodnocení školského a praktického vzdělání, zkoušek a vysvědčení a při nastupování živností 10.05.1947
45/1968 Sb. Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 27/1966 Sb., o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách 29.03.1968
33/1966 Sb. Vládní nařízení, kterým se doplňuje a mění vládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol 14.06.1966
74/1965 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 16/1963 Sb., o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol 26.07.1965
38/1967 Sb. Vládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří, středních odborných a odborných škol 01.05.1967
20/1952 Sb. Vládní nařízení o rozmisťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol 31.05.1952
40/1967 Sb. Vyhláška rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa o zpětném přiznávání titulů Vysokou školou politickou ústředního výboru Komunistické strany Československa 26.04.1967
21/1964 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování absolventů vysokých škol 08.02.1964
27/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o přijímání a výměně absolventů vysokých škol, studentů a žáků odborných škol
24/1959 Sb. Vládní nařízení o úkolech orgánů státních správy a podniků v péči o absolventy vysokých škol a výběrových odborných škol 30.04.1959
112/1962 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol 01.09.1961