Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se zrušují některé obsoletní právní předpisy

Začátek procesu 13.05.2019
Poslední změna 10.06.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Zákon ruší více než 800 obsoletních právních předpisů, tedy právních předpisů, které jsou sice stále formálně platné, neboť nebyly předepsaným způsobem zrušeny, avšak jsou již nepoužívané, nepůsobí právní účinky. Zákon ruší právní předpisy vyhlášené od roku 1918 do současnosti. Zákon představuje „první vlnu“ rušení obsoletních právních předpisů, zejména těch, které byly identifikovány jako obsoletní ústředními správní úřady.

Historie procesu

Vláda

13.05.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
10.06.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh ruší předpis(y)

o4/c1/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
122/1948 Sb.Zákon o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří
41/1953 Sb.Zákon o peněžní reformě
38/1959 Sb.Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a polskými osobami
27/1965 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 50 Kčs a pamětních stříbrných pětadvacetikorun k 20. ..
o8/c1/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
95/1950 Sb.Zákon, kterým se upravují některé poměry v pojišťovnictví
36/1954 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání stříbrných desetikorun a pětadvacetikorun na pamět 10. výročí Slo..
100/1961 Sb.Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a rumunskými osobami
28/1967 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu, kterou se stanoví pravidla pro styk drah ..
162/1945 Sb.Vládní vyhláška o ukončení stavu branné pohotovosti státu
4/1946 Sb.Vyhláška ministerstva financí o odvádění srážek daně důchodové, srážek daně rentové, daně z tantiem ..
83/1969 Sb.Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětní stříbrné pětadvace..
85/1946 Sb.Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání banko..
78/1947 Sb.Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání dvoukorun
37/1948 Sb.Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť šestistého výročí založení u..
106/1949 Sb.Zákon o započtení příjmů ze soukromé výdělečné činnosti na doplatky služebních příjmů a odpočivných ..
72/1951 Sb.Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání hliníkových padesátníků
318/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změn..
97/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011
163/1950 Sb.Nařízení ministra financí, kterým se vymezují tuzemská pojištění pojišťoven se sídlem v cizině a tuz..
19/1955 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání stříbrných desetikorun, pětadvacetikorun, padesátikorun a stokoru..
126/1961 Sb.Vyhláška ministerstva financí o přihláškách k náhradě za majetky v Rumunské lidové republice podle z..
345/2014 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2015
455/2011 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2012
164/1950 Sb.Vyhláška ministra financí o plnění peněžitých závazků z tuzemských pojištění sjednaných v českoslove..
16/1957 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám J. A. Komenského v roc..
127/1961 Sb.Vyhláška ministerstva financí o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 100/1961 S..
51/1968 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných mincí
76/1967 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 500. výročí založení universit..
92/1945 Sb.Vyhláška ministra financí o nových platidlech československé měny
199/1947 Sb.Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí čekoslovenské měny
239/1948 Sb.Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť třicetiletého trvání Československé re..
220/1949 Sb.Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení církve československé státem
22/1950 Sb.Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs z hliníku
35/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se vyhlašuje Statut komunálních podniků
o7/c1/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
305/1948 Sb.Vládní nařízení o některých přesunech působnosti ve veřejné správě
42/1953 Sb.Vládní nařízení o opatřeních v oboru mezd, důchodů a některých sociálních dávek v souvislosti se zru..
33/1960 Sb.Vyhláška ministerstva financí o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 38/1959 Sb..
83/1965 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 550. výročí upálení mistra Jan..
101/1969 Sb.Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětní stříbrné pětadvace..
41/1945 Sb.Vyhláška ministra financí o obnovení platnosti stokorunových státovek (tvaru III.) s datem 10. ledna..
151/1947 Sb.Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na pamět slovenského národního p..
109/1948 Sb.Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání dvacetníků
203/1949 Sb.Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť sedmistého výročí vydání horního práva..
101/1951 Sb.Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí
26/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se zrušují Ředitelství pro cestovní ruch a oblastní a místní sbory pro cesto..
73/1946 Sb.Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs
73/1947 Sb.Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí československé měny
18/1948 Sb.Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí československé měny
158/1950 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950
60/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní p..
32/1953 Sb.Vládní nařízení o přeměně dosavadních škol na školy podle nového školského zákona
179/1960 Sb.Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Tepl..
400/2015 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016
90/1947 Sb.Zákon o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých..
196/1950 Sb.Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech sociálního zaopatření československých občanů bydlí..
27/1957 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám 250. výročí založení i..
128/1961 Sb.Vyhláška ministerstva financí o přihlášení některých závazků vůči československému státu týkajících ..
138/1968 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí prohlášení republ..
433/2010 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2011
206/1949 Sb.Nařízení ministra práce a sociální péče o sociálním zaopatření československých občanů bydlících v c..
34/1954 Sb.Vládní nařízení o přepočítávání některých pohledávek a závazků znějících na československé koruny st..
25/1961 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění zákon č. 41/1953 Sb.
61/1966 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 5 Kčs a o vydání pamětních stříbrných desetikorun "VELKÁ..
622/2006 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2007
71/1946 Sb.Vyhláška ministra financí o stažení poukázek z roku 1944, znějících na jednu korunu
24/1945 Sb.Vyhláška ministra financí o obnovení platnosti drobných mincí československé měny po 5 K z čistého n..
136/1947 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o mezinárodní působnosti obchodní dohody mezi republikou Českosl..
110/1948 Sb.Vyhláška ministra financí o stažení některých mincí československé měny
141/1949 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění zák. č. 91/1949 Sb., ..
96/1951 Sb.Vyhláška ministra financí o druhém vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949..
267/1948 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 3. července 1948
259/1949 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949
78/1950 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 10 Kčs s datem 4. dubna 1950
36/1951 Sb.Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě
48/1957 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání mincí 1 Kčs
51/1960 Sb.Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo obvodního báňského úřadu v Plzn..
189/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o státní..
45/1953 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání peněz vzoru 1953
6/1959 Sb.Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa zriaďuje Ľudový súd Bratislava-okolie a vymedzuje jeho..
392/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002
170/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006
o11/c2/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů
232/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
o9/c28/2001 Sb.Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
579/2002 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2003
584/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, ve zněn..
o3/c1/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů
474/2017 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018
383/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, a zákon č. 47/..
61/1993 Sb.Nařízení vlády k provedení zákona o oddělení měny
77/1958 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 25 Kčs vzoru 1958
252/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003
40/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2005 Sb., o vzoru formuláře pro předkládání výroční finančn..
504/2012 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2013
58/2000 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2000
567/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu deviz..
487/2009 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
o6/c3/1983 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
20/2000 Sb.Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ..
540/1990 Sb.Zákon o Generálním inspektorovi ozbrojených sil České a Slovenské Federativní Republiky
222/1993 Sb.Nařízení vlády o vydávání a použití investičních kupónů
131/1961 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a ..
82/1967 Sb.Vládní nařízení, kterým se Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin podřizuje vládě
257/1998 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 348/1997 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998
106/1965 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 3 Kčs
61/1972 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po..
101/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1978
63/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti
124/1971 Sb.Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných pades..
60/1993 Sb.Zákon o oddělení měny
348/1997 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1998
105/1965 Sb.Vládní nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 3 Kčs a 5 Kčs
24/1971 Sb.Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání bankovek po 20 Kčs
124/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 5 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1962
79/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 100 Kčs
31/1971 Sb.Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných pades..
o3/c1/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
168/1947 Sb.Zákon o zřízení vysoké školy Janáčkovy akademie musických umění v Brně
80/1951 Sb.Vládní nařízení o organisačních změnách na vysokých školách
57/1957 Sb.Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a jugoslávskými občany
164/1964 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 20. výročí Slovenského národní..
59/1969 Sb.Zákon o některých změnách ve služebních poměrech vojáků z povolání
211/1946 Sb.Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání banko..
63/1972 Sb.Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o stažení mincí po 25 haléřích a 3 ..
70/1985 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami..
360/2007 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2008
168/1973 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o náhradě škody vzniklé při branné výchově
42/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 650. výročí ..
38/1981 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 20. výročí prvníh..
246/1993 Sb.Nařízení vlády o ukončení omezení placení v hotovosti
110/1962 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 100 Kčs a mincí po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléří..
30/1967 Sb.Vyhláška ministra financí o stažení bankovek po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953
108/1973 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami..
71/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 1000 Kčs
475/2008 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
114/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí ..
164/1976 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 125. výročí ..
56/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun u příležitosti Česk..
113/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí..
30/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 10. výročí konfer..
57/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 300. výročí ..
237/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních o..
88/1947 Sb.Zákon o právu stavby
93/1948 Sb.Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť třetího výročí květnové..
118/1949 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 5 Kčs s datem 25. ledna 1949
79/1951 Sb.Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání hliníkových dvacetníků
52/1952 Sb.Zákon o Československé akademii věd
71/1959 Sb.Zákon o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku
215/2002 Sb.Zákon o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finančn..
33/1947 Sb.Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání padesátníků
255/1949 Sb.Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun a stříbrných padesátikorun na paměť 70. narozen..
135/1950 Sb.Vládní nařízení o organisaci ochrany před požáry a jinými živelními pohromami
39/1951 Sb.Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť 30. výročí založení Komunistické stran..
25/1953 Sb.Vládní nařízení o přesunu působnosti v některých věcech důchodového zabezpečení a nemocenského pojiš..
48/1960 Sb.Vyhláška ministra financí o stažení státovek po 1 Kčs vzoru 1953
177/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu k získání finančních pr..
423/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
o9/c2/1982 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
232/1999 Sb.Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci osobám pojištěným u POJIŠŤOVNY MORAVA, a. s., jejichž ma..
385/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona ..
106/1993 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas se zřízením stavební spořitelny
543/2005 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2006
o12/c14/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů
457/2016 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
490/2001 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2002
44/1993 Sb.Vyhláška ministerstva financí České republiky o uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní ..
315/1996 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1997
165/1964 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o některých sl..
38/1958 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o vedoucích odborů rad národních výborů
348/2003 Sb.Vyhláška o vracení daně z přidané hodnoty osobám požívajícím výsad a imunit
o20/c7/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů
258/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013
491/2000 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky
107/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu deviz..
22/1999 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1999
61/1965 Sb.Zákon, kterým se doplňují předpisy o organizaci státní báňské správy
62/1972 Sb.Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání mincí po 20 haléřích a 2 K..
139/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 50 haléřích vzoru 1963
142/1990 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi p..
145/1971 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže
105/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí ..
23/1971 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami..
33/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání mincí po 5 haléřích vzoru 1977
122/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 20 Kčs
45/1970 Sb.Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných mincí..
125/1976 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí naroz..
13/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 650. výročí naroz..
268/1994 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1995
43/1962 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru a stažení ban..
2/1967 Sb.Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o pobídkových fondech a financování některých v..
131/1975 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 3 haléřích
36/1986 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 10 Kčs
161/1969 Sb.Zákon o některých důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině
48/1975 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí ..
80/1952 Sb.Zákon o domovní dani
17/1958 Sb.Vyhláška ministra zdravotnictví o úplném znění zákona č. 60/1952 Sb., o Československém červeném kří..
457/2003 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2004
o3/c1/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů
475/2013 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním roz..
414/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zap..
16/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 300. výročí naroz..
33/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 100. výročí n..
39/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí ..
17/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 300. výročí úmrtí..
128/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí naroz..
5/1983 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí naroz..
31/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí..
58/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 20. výročí če..
57/1978 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o ražbě československých dukátů k 600. výročí ..
39/1981 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí naroz..
52/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 150. výročí naroz..
34/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun s motivem koně..
40/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 50. výročí událos..
102/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 600. výročí úmrtí..
106/1981 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí naroz..
66/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí naroz..
35/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 225. výročí založ..
138/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí naroz..
97/1982 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhlášk..
126/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 200. výročí naroz..
56/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 125. výročí z..
675/2004 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2005
304/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vypořádání nároků z odběrních poukazů podniku zahraniční..
305/1995 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1996
28/1963 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 50 haléřích
125/1971 Sb.Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o stažení bankovek po 25 Kčs vzorů ..
66/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 10 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1961
68/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 50 Kčs
21/1970 Sb.Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětní stříbrné pětadvace..
47/1976 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí..
50/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 30. výročí I..
54/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí zaháj..
112/1984 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti
55/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k Světové výstavě p..
139/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí..
176/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun ke 125. výročí ..
98/1983 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun a pamětních stříbrn..
44/1986 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí úmrtí..
59/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí naroz..

Návrh mění předpis(y)

362/1999 Sb.Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 a o změně záko..
558/1991 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství