Přejít na PLUS

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky

Začátek procesu 30.04.2019
Poslední změna 23.05.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Dle zákona o státní službě je státní zaměstnanec povinen úspěšně vykonat úřednickou zkoušku, která se skládá z části obecné a zvláštní. Zákon o státní službě umožňuje, aby obecná i zvláštní část zkoušky byly nahrazeny zkouškami jinými, obdobnými. Zkoušky, které je možno takto započíst, stanovují další prováděcí předpisy. Navrhované nařízení vlády má za cíl reagovat na schválené nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby, které zredukovalo celkový počet oborů státní služby ze 79 na 63. V důsledku této zásadní změny oborů státní služby je zapotřebí znovu upravit, pro které obory státní služby existuje zkouška zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku, zkouška podle jiného zákona anebo odborná kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, která je s ohledem na svůj obsah rovnocenná zvláštní části úřednické zkoušky.

Historie procesu

Vláda

30.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
23.05.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

234/2014 Sb.Zákon o státní službě

Návrh mění předpis(y)

136/2015 Sb.Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zk..