Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Začátek procesu 29.04.2019
Poslední změna 22.05.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Za dosavadní právní úpravy byly vodoprávní úřady povinny rozhodovat o žádostech o souhlas podle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona i bez předložení nezbytných dokladů, resp. mohly být povinny si podklady nezbytné pro vydání rozhodnutí o souhlasu obstarat samy. Takový postup by však představoval pro vodoprávní úřady značnou finanční i administrativní zátěž. Z tohoto důvodu se doplňuje příloha č. 11 vyhlášky o nezbytné doklady, které musí žadatel o souhlas vodoprávnímu úřadu předložit společně s žádostí o souhlas.

Historie procesu

Vláda

29.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
22.05.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

183/2018 Sb.Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládanýc..