Přejít na PLUS

Návrh zákona kterým se mění zákon o trestním řízení soudním, trestní zákoník a občanský soudní řád

Začátek procesu 28.08.2018
Poslední změna 25.09.2018
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novela má za cíl zjednodušit ukládání a vymáhání peněžitých sankcí. Přijetím návrhu má být dosaženo jednotného postupu při vymáhání justičních pohledávek, snížení nákladů spojených s vymáháním justičních pohledávek v rámci resortu justice, omezení trendu rostoucího objemu neuhrazených justičních pohledávek a snížení nákladů pro dlužníka v případech, kdy bylo vymáhání pohledávek přeneseno na soudního exekutora.

Historie procesu

Vláda

28.08.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
25.09.2018Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

141/1961 Sb.Trestní řád
59/2017 Sb.Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o ..
549/1991 Sb.Zákon o soudních poplatcích
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
40/2009 Sb.Trestní zákoník
293/1993 Sb.Zákon o výkonu vazby
292/2013 Sb.Zákon o zvláštních řízeních soudních
150/2002 Sb.Soudní řád správní
104/2013 Sb.Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
218/2013 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel..
169/1999 Sb.Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
283/1993 Sb.Zákon o státním zastupitelství