Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon o obchodních společnostech a družstvech

Začátek procesu 23.02.2018
Poslední změna 06.03.2019
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Novela řeší tyto problémy - nepřesnosti či nejednoznačnosti textu zákona, nadbytečná regulatorní zátěž pro podnikatele, nedostatečná transparentnost organizačních struktur kapitálových společností a družstev, nepřehledná a nejasná úprava monistického systému vnitřní správy akciové společnosti, neefektivní vynucování povinnosti zakládat účetní dokumenty do sbírky listin obchodního rejstříku a řešení problémů s tzv. neaktivními společnostmi, některá ustanovení, nevystihují dostatečně svůj smysl a účel, nedostatky v zapracování některých ustanovení směrnic Evropské unie, propojení obchodního rejstříku s ostatními obdobnými evropskými registry prostřednictvím systému propojení rejstříků, mezery v ochraně práv společníků, zvláště menšinových, a třetích osob a množství legislativně-technických či terminologických chyb a duplicitní či jinak nadbytečná ustanovení.

Historie procesu

Vláda

23.02.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria
09.03.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
06.06.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

14.06.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
06.03.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 

Návrh mění předpis(y)

90/2012 Sb.Zákon o obchodních korporacích