Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Začátek procesu 18.08.2017
Poslední změna 12.03.2019
Stav návrhu Sněmovna přehlasovala Senát a přijala původní znění návrhu
Předkladatel Ministerstvo vnitra

Cíle návrhu

Směrnice 2016/681 se promítne především do zákona o Policii ČR, který stanoví oprávnění policie zpracovávat údaje z letecké přepravy pro vymezené účely, a dále pak do zákona civilním letectví, kde se stanoví povinnost leteckých přepravců tyto údaje předávat policii. Naproti tomu směrnice 2016/680 stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů ve vymezených případech policejní a justiční spolupráce a pouze při zpracování údajů vymezenými subjekty. 

Historie procesu

Vláda

18.08.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
15.09.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
21.03.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

18.04.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
18.09.2018Proběhlo 2. čtenínávrhy
05.12.2018Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

08.01.2019Postoupeno Senátu 
30.01.2019Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

12.03.2019Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Návrh mění předpis(y)

269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů
280/2009 Sb.Daňový řád
17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky
555/1992 Sb.Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky
141/1961 Sb.Trestní řád
234/2014 Sb.Zákon o státní službě
182/1993 Sb.Zákon o Ústavním soudu
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
283/1993 Sb.Zákon o státním zastupitelství
273/2008 Sb.Zákon o Policii ČR
6/2002 Sb.Zákon o soudech a soudcích
257/2000 Sb.Zákon o Probační a mediační službě
104/2013 Sb.Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
456/2011 Sb.Zákon o Finanční správě České republiky
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
341/2011 Sb.Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
150/2002 Sb.Soudní řád správní
106/1999 Sb.Zákon o svobodném přístupu k informacím
300/2013 Sb.Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)