Přejít na PLUS

Zrušené předpisy

Seznam předpisů zrušených ve zvoleném měsíci s uvedením data, kdy předpis pozbyl účinnosti (= byl zrušen) a číslem rušícího předpisu. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Neplatný od Číslo Název předpisu
19.05.2018 486/2008 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování
rušící předpis 73/2018 Sb.
19.05.2018 348/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování
rušící předpis 73/2018 Sb.
19.05.2018 442/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb.
rušící předpis 73/2018 Sb.
01.06.2018 236/2002 Sb. Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území
rušící předpis 79/2018 Sb.