Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.04.2019 358/1992 Sb. Notářský řád
ve znění 7/2019 Sb.
01.04.2019 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
ve znění 80/2019 Sb.
01.04.2019 245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích a dnech pracovního klidu
ve znění 49/2019 Sb.
01.04.2019 56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
ve znění 193/2018 Sb.
01.04.2019 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
ve znění 80/2019 Sb.
01.04.2019 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
ve znění 80/2019 Sb.
01.04.2019 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 193/2018 Sb.
01.04.2019 26/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko
ve znění 60/2019 Sb.
01.04.2019 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
ve znění 47/2019 Sb.
01.04.2019 182/2006 Sb. Insolvenční zákon
ve znění 80/2019 Sb.
01.04.2019 280/2009 Sb. Daňový řád
ve znění 80/2019 Sb.
01.04.2019 456/2011 Sb. Zákon o Finanční správě České republiky
ve znění 80/2019 Sb.
01.04.2019 17/2012 Sb. Zákon o Celní správě České republiky
ve znění 80/2019 Sb.
01.04.2019 259/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
ve znění 85/2019 Sb.
01.04.2019 164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
ve znění 80/2019 Sb.
01.04.2019 189/2013 Sb. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
ve znění 86/2019 Sb.
01.04.2019 277/2013 Sb. Zákon o směnárenské činnosti
ve znění 5/2019 Sb.
01.04.2019 321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
ve znění 210/2018 Sb.
01.04.2019 343/2014 Sb. Vyhláška o registraci vozidel
ve znění 72/2019 Sb.
01.04.2019 187/2016 Sb. Zákon o dani z hazardních her
ve znění 80/2019 Sb.
01.04.2019 242/2016 Sb. Celní zákon
ve znění 80/2019 Sb.
01.04.2019 370/2017 Sb. Zákon o platebním styku
ve znění 5/2019 Sb.
01.04.2019 193/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
02.04.2019 289/1995 Sb. Lesní zákon
ve znění 90/2019 Sb.
09.04.2019 115/2000 Sb. Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
ve znění 100/2019 Sb.
09.04.2019 365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
ve znění 99/2019 Sb.
27.04.2019 68/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
ve znění 101/2019 Sb.