Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.03.2019 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
ve znění 45/2019 Sb.
01.03.2019 185/2001 Sb. Zákon o odpadech
ve znění 45/2019 Sb.
01.03.2019 529/2005 Sb. Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací
ve znění 37/2019 Sb.
01.03.2019 194/2009 Sb. Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
ve znění 216/2018 Sb.
01.03.2019 350/2011 Sb. Chemický zákon
ve znění 45/2019 Sb.
01.03.2019 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
ve znění 45/2019 Sb.
01.03.2019 234/2014 Sb. Zákon o státní službě
ve znění 35/2019 Sb.
01.03.2019 304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
ve znění 36/2019 Sb.
01.03.2019 74/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
ve znění 58/2019 Sb.
01.03.2019 75/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 59/2019 Sb.
01.03.2019 76/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
ve znění 57/2019 Sb.
01.03.2019 150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
ve znění 35/2019 Sb.
01.03.2019 44/2018 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
ve znění 57/2019 Sb.
01.03.2019 216/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
02.03.2019 247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
ve znění 38/2019 Sb.
02.03.2019 130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
ve znění 38/2019 Sb.
02.03.2019 152/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů
ve znění 39/2019 Sb.
02.03.2019 233/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR
ve znění 39/2019 Sb.
02.03.2019 491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
ve znění 38/2019 Sb.
02.03.2019 59/2002 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev obcí
ve znění 39/2019 Sb.
02.03.2019 150/2002 Sb. Soudní řád správní
ve znění 38/2019 Sb.
02.03.2019 62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu
ve znění 38/2019 Sb.
02.03.2019 22/2004 Sb. Zákon o místním referendu
ve znění 38/2019 Sb.
02.03.2019 378/2007 Sb. Zákon o léčivech
ve znění 44/2019 Sb.
02.03.2019 118/2010 Sb. Zákon o krajském referendu
ve znění 38/2019 Sb.
02.03.2019 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
ve znění 44/2019 Sb.
02.03.2019 275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky
ve znění 38/2019 Sb.
02.03.2019 294/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
ve znění 39/2019 Sb.
15.03.2019 108/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví
ve znění 66/2019 Sb.
22.03.2019 289/2007 Sb. Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
ve znění 65/2019 Sb.
23.03.2019 328/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců
ve znění 68/2019 Sb.
27.03.2019 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
ve znění 80/2019 Sb.
27.03.2019 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
ve znění 80/2019 Sb.