Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.02.2019 141/1961 Sb. Trestní řád
ve znění 287/2018 Sb.
01.02.2019 99/1963 Sb. Občanský soudní řád
ve znění 287/2018 Sb.
01.02.2019 117/2001 Sb. Zákon o veřejných sbírkách
ve znění 287/2018 Sb.
01.02.2019 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
ve znění 4/2019 Sb.
01.02.2019 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
ve znění 6/2019 Sb.
01.02.2019 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
ve znění 287/2018 Sb.
01.02.2019 40/2009 Sb. Trestní zákoník
ve znění 287/2018 Sb.
01.02.2019 104/2013 Sb. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
ve znění 287/2018 Sb.
01.02.2019 304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
ve znění 287/2018 Sb.
01.02.2019 349/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem
ve znění 326/2018 Sb.
01.02.2019 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
ve znění 287/2018 Sb.
01.02.2019 326/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.
09.02.2019 378/2007 Sb. Zákon o léčivech
ve znění 70/2013 Sb.
09.02.2019 84/2008 Sb. Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
09.02.2019 70/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
09.02.2019 204/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů