Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.12.2018 455/1991 Sb. Živnostenský zákon
ve znění 171/2018 Sb.
01.12.2018 182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu
ve znění 173/2018 Sb.
01.12.2018 58/1995 Sb. Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
ve znění 171/2018 Sb.
01.12.2018 229/2002 Sb. Zákon o finančním arbitrovi
ve znění 171/2018 Sb.
01.12.2018 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 171/2018 Sb.
01.12.2018 444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 170/2018 Sb.
01.12.2018 57/2006 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
ve znění 170/2018 Sb.
01.12.2018 296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
ve znění 170/2018 Sb.
01.12.2018 84/2008 Sb. Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
ve znění 204/2018 Sb.
01.12.2018 146/2008 Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
ve znění 251/2018 Sb.
01.12.2018 223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
ve znění 170/2018 Sb.
01.12.2018 227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
ve znění 170/2018 Sb.
01.12.2018 277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví
ve znění 171/2018 Sb.
01.12.2018 278/2009 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví
ve znění 170/2018 Sb.
01.12.2018 281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
ve znění 170/2018 Sb.
01.12.2018 420/2011 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
ve znění 170/2018 Sb.
01.12.2018 89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
ve znění 171/2018 Sb.
01.12.2018 261/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
ve znění 170/2018 Sb.
01.12.2018 306/2015 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
ve znění 258/2018 Sb.
01.12.2018 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
ve znění 173/2018 Sb.
01.12.2018 183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
ve znění 170/2018 Sb.
09.12.2018 173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah
ve znění 78/2017 Sb.
09.12.2018 78/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
28.12.2018 95/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů
ve znění 284/2018 Sb.
28.12.2018 96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
ve znění 284/2018 Sb.
28.12.2018 221/2006 Sb. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství
ve znění 286/2018 Sb.
31.12.2018 259/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ve znění 335/2018 Sb.
31.12.2018 92/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 335/2018 Sb.