Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.11.2018 268/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí
ve znění 239/2018 Sb.
01.11.2018 454/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání
ve znění 240/2018 Sb.
01.11.2018 512/2002 Sb. Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
ve znění 222/2018 Sb.
01.11.2018 500/2004 Sb. Správní řád
ve znění 176/2018 Sb.
01.11.2018 228/2008 Sb. Vyhláška o registraci léčivých přípravků
ve znění 205/2018 Sb.
01.11.2018 177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
ve znění 232/2018 Sb.
01.11.2018 194/2009 Sb. Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
ve znění 216/2018 Sb.
01.11.2018 98/2012 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci
ve znění 137/2018 Sb.
01.11.2018 30/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti
ve znění 245/2018 Sb.
01.11.2018 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
ve znění 244/2018 Sb.
01.11.2018 353/2016 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
ve znění 244/2018 Sb.
01.11.2018 421/2017 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
ve znění 234/2018 Sb.
01.11.2018 137/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
04.11.2018 86/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
ve znění 86/2018 Sb.
04.11.2018 86/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
09.11.2018 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
ve znění 241/2018 Sb.
12.11.2018 428/2010 Sb. Vyhláška stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza
ve znění 255/2018 Sb.
21.11.2018 481/2012 Sb. Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
ve znění 101/2018 Sb.
21.11.2018 101/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.
26.11.2018 86/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
ve znění 86/2018 Sb.
26.11.2018 86/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
30.11.2018 34/1986 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
ve znění 257/2018 Sb.