Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
15.03.2019 108/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví
ve znění 66/2019 Sb.
22.03.2019 289/2007 Sb. Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
ve znění 65/2019 Sb.
23.03.2019 328/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců
ve znění 68/2019 Sb.
01.04.2019 358/1992 Sb. Notářský řád
ve znění 7/2019 Sb.
01.04.2019 245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích a dnech pracovního klidu
ve znění 49/2019 Sb.
01.04.2019 56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
ve znění 193/2018 Sb.
01.04.2019 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 193/2018 Sb.
01.04.2019 26/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko
ve znění 60/2019 Sb.
01.04.2019 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
ve znění 47/2019 Sb.
01.04.2019 277/2013 Sb. Zákon o směnárenské činnosti
ve znění 5/2019 Sb.
01.04.2019 321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
ve znění 210/2018 Sb.
01.04.2019 343/2014 Sb. Vyhláška o registraci vozidel
ve znění 72/2019 Sb.
01.04.2019 370/2017 Sb. Zákon o platebním styku
ve znění 5/2019 Sb.
01.04.2019 193/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony