Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
04.01.2019 99/1963 Sb. Občanský soudní řád
ve znění 307/2018 Sb.
04.01.2019 96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
ve znění 307/2018 Sb.
04.01.2019 211/2000 Sb. Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení
ve znění 307/2018 Sb.
04.01.2019 190/2004 Sb. Zákon o dluhopisech
ve znění 307/2018 Sb.
04.01.2019 256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
ve znění 307/2018 Sb.
04.01.2019 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 307/2018 Sb.
04.01.2019 378/2005 Sb. Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů
ve znění 307/2018 Sb.
04.01.2019 182/2006 Sb. Insolvenční zákon
ve znění 307/2018 Sb.
04.01.2019 277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví
ve znění 307/2018 Sb.
04.01.2019 374/2015 Sb. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
ve znění 307/2018 Sb.
04.01.2019 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru
ve znění 307/2018 Sb.
10.01.2019 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
ve znění 4/2019 Sb.
25.01.2019 154/2000 Sb. Plemenářský zákon
ve znění 3/2019 Sb.
01.02.2019 141/1961 Sb. Trestní řád
ve znění 287/2018 Sb.
01.02.2019 99/1963 Sb. Občanský soudní řád
ve znění 287/2018 Sb.
01.02.2019 117/2001 Sb. Zákon o veřejných sbírkách
ve znění 287/2018 Sb.
01.02.2019 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
ve znění 4/2019 Sb.
01.02.2019 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
ve znění 287/2018 Sb.
01.02.2019 40/2009 Sb. Trestní zákoník
ve znění 287/2018 Sb.
01.02.2019 104/2013 Sb. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
ve znění 287/2018 Sb.
01.02.2019 304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
ve znění 287/2018 Sb.
01.02.2019 349/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem
ve znění 326/2018 Sb.
01.02.2019 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
ve znění 287/2018 Sb.
01.02.2019 326/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.