Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
11.05.2018 101/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže
ve znění 76/2018 Sb.
19.05.2018 247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
ve znění 72/2018 Sb.
30.05.2018 231/2016 Sb. Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků
ve znění 78/2018 Sb.
01.06.2018 582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ve znění 310/2017 Sb.
01.06.2018 589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
ve znění 310/2017 Sb.
01.06.2018 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
ve znění 310/2017 Sb.
01.06.2018 361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
ve znění 310/2017 Sb.
01.06.2018 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
ve znění 310/2017 Sb.
01.06.2018 262/2006 Sb. Zákoník práce
ve znění 310/2017 Sb.
01.06.2018 373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
ve znění 310/2017 Sb.