Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
06.07.2018 481/2012 Sb. Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
ve znění 101/2018 Sb.
13.07.2018 143/2008 Sb. Vyhláška o lidské krvi
ve znění 130/2018 Sb.
21.07.2018 243/2013 Sb. Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
ve znění 97/2018 Sb.
24.07.2018 98/2012 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci
ve znění 137/2018 Sb.
01.08.2018 395/1992 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny
ve znění 142/2018 Sb.
01.08.2018 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
ve znění 222/2017 Sb.
01.08.2018 162/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky
ve znění 124/2018 Sb.
01.08.2018 222/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony