Přejít na PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
12.09.2018 43/2018 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
ve znění 197/2018 Sb.
15.09.2018 117/2018 Sb. Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky
19.09.2018 286/2012 Sb. Vyhláška o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy
ve znění 194/2018 Sb.
01.10.2018 549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích
ve znění 182/2018 Sb.
01.10.2018 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
ve znění 193/2018 Sb.
01.10.2018 221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání
ve znění 181/2018 Sb.
01.10.2018 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
ve znění 193/2018 Sb.
01.10.2018 56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
ve znění 193/2018 Sb.
01.10.2018 361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
ve znění 181/2018 Sb.
01.10.2018 182/2006 Sb. Insolvenční zákon
ve znění 182/2018 Sb.
01.10.2018 262/2006 Sb. Zákoník práce
ve znění 181/2018 Sb.
01.10.2018 374/2015 Sb. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
ve znění 182/2018 Sb.
01.10.2018 59/2017 Sb. Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů
ve znění 178/2018 Sb.
01.10.2018 95/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
01.10.2018 178/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony