Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 52/2017 Sb.Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří

Částka 19/2017
Platnost od 28.02.2017
Účinnost od 01.03.2017
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

52

VYHLÁŠKA

ze dne 20. února 2017

o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 27 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Vymezení zón

(1) Vymezují se zóny odstupňované ochrany přírody (dále jen „zóna“) na území Chráněné krajinné oblasti Poodří1).

(2) Vyznačení hranic zón na podkladě kopie katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu2).

(3) Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Poodří je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2017.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha k vyhlášce č. 52/2017 Sb.

Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Poodří

Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Poodří

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 51/2017 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Poodří.

2) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

Přesunout nahoru