Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 431/2017 Sb.Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2018

Částka 154/2017
Platnost od 14.12.2017
Účinnost od 01.01.2018
Zrušeno k 30.06.2018
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

431

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. prosince 2017

o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2018

Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem ochránit životy, zdraví a majetek osob v souvislosti se střežením areálu muničních skladů Květná se povolává nejvýše 84 vojáků v činné službě.

§ 2

Vojáci v činné službě plní úkoly podle § 1 pod velením příslušníka Policie České republiky. Vojáci v činné službě plní uložené úkoly se zbraní a donucovacími prostředky v rozsahu stanoveném v § 4.

§ 3

Ministr obrany určí vojáky v činné službě, včetně vojenské techniky a výzbroje, k plnění úkolů podle § 1.

§ 4

Vojáci v činné službě povolaní k plnění úkolů Policie České republiky podle § 1 mají oprávnění a povinnosti příslušníka Policie České republiky v rozsahu stanoveném v § 2, 3, 9, 10 až 13, 18, 20, 24 až 27, 34, 34a, 35, 37, 40 až 43, 51 až 59, 62 až 63, 110, 111, 114 a v § 115 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.


§ 5

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 30. června 2018.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

v z. JUDr. Chvojka v. r.

ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Ministr obrany:

MgA. Stropnický v. r.

Přesunout nahoru