Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 395/2017 Sb.Sdělení Ministerstvo průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace výrobců referenčních materiálů podle normy ČSN EN ISO 17034:2017

Částka 138/2017
Platnost od 29.11.2017
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

395

SDĚLENÍ

Ministerstva průmyslu a obchodu


Ministerstvo průmyslu a obchodu sděluje v souladu s § 15 odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím č. 152/2017 ze dne 19. října 2017, č. j. MPO 60959/17/41000/01000, PID: MIPOX0282PC9, pověřilo Český institut pro akreditaci, o. p. s., se sídlem v Praze 3, Olšanská 54/3, IČ 25677675, prováděním akreditace výrobců referenčních materiálů podle normy ČSN EN ISO 17034:2017.

Rozhodnutí nabylo právní moci dnem 7. listopadu 2017.


Ministr:

Ing. Havlíček, MBA, v. r.

Přesunout nahoru