Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 288/2017 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar

Částka 101/2017
Platnost od 13.09.2017
Účinnost od 04.10.2017
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

288

VYHLÁŠKA

ze dne 22. srpna 2017

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:


§ 1

(1) Dnem 4. října 2017 se ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen „dvousetkoruna“).

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,3 mm. Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.

§ 2

(1) Na lícní straně dvousetkoruny je ztvárněna část tiskařského lisu. Mezi dvěma tiskařskými válci je umístěn ve třech řádcích název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“. V horní polovině mincovního pole je na listu papíru vyobrazen český lev. Značka České mincovny tvořená písmeny „Č“ a „M“ je umístěna při spodním okraji mince.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny je v horní části mince umístěno logo sdružení „Hollar“, pod kterým je zobrazen válec tiskařského lisu. Ve spodní polovině mince je v šesti řádcích text „SDRUŽENÍ ČESKÝCH UMĚLCŮ GRAFIKŮ HOLLAR“ a letopočty „1917-2017“. Při spodním okraji dvousetkoruny se nacházejí iniciály autora mince MgA. Martina Daška, které jsou tvořeny spojenými písmeny „M“ a „D“.

(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 4. října 2017.


Guvernér:

v z. Ing. Hampl, MSc., Ph.D., v. r.

viceguvernér


Příloha k vyhlášce č. 288/2017 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar
(lícní a rubová strana)

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar (lícní strana)Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar (rubová strana)

Přesunout nahoru