Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 211/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech

Částka 76/2017
Platnost od 14.07.2017
Účinnost od 01.08.2017
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

211

VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2017,

kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 264/2014 Sb., k provedení § 4a odst. 7 veterinárního zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech, se mění takto:

1. V § 3 odstavec 1 zní:

(1) Výrobce pasů opatří pasy

a) průhlednou přilnavou folií tak, aby jí bylo možno zapečetit oddíl III pasu,

b) 10 kusy průhledných přilnavých folií tak, aby jimi bylo možno zapečetit údaje v oddílu V pasu, jsou-li ve formě nálepky, pokud při odstranění nálepky nedojde k jejímu zničení, a

c) 16 kusy průhledných přilnavých folií tak, aby jimi bylo možno zapečetit údaje v oddílu VII, VIII a IX pasu, jsou-li ve formě nálepky, pokud při odstranění nálepky nedojde k jejímu zničení.“.

2. § 5 se včetně nadpisu zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2017.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru