Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c7/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 7/1987
Platnost od 23.04.1987
Účinnost od 17.12.1986
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální statistický úřad

vydal v součinností s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, výnos ze dne 17 prosince 1986 (č. Vk 716/86) o statistickém výkaznictví za vybrané integrační akce v SSSR.

K zajištění informací o integrační výstavbě v 8. pětiletce a v návaznosti na opatření Státní plánovací komise ke zřízení samostatné plánovací agregace zavádějí se speciální samostatné státní statistické výkazy za vybrané integrační akce.

Výnos nabyl účinnosti dnem 17. prosince 1986 a byl publikován pod poř. č. 9 v částce 15/1986 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky.

Přesunout nahoru