Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c7/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 7/1987
Platnost od 23.04.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s Českým výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství pod čj. SD 33-1001/1987 ze dne 12. března 1987 výnos o poskytování jízdních a přepravních výhod ve veřejné silniční dopravě a pod čj. SD/33-1002/1987 ze dne 12. března 1987 výnos o poskytování jízdních a přepravních výhod v městské hromadné dopravě.

Oba výnosy nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1987. Lze do nich nahlédnout v odborech dopravy KNV (NVP) a. na ministerstvu vnitra ČSR - Správě pro dopravu.

Přesunout nahoru