Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c7/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 7/1987
Platnost od 23.04.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo pod čj. PO/O-01965-1986 dne 29. prosince 1986 v souladu s § 24 odst. 1 písm. j) zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a v dohodě s příslušnými ústředními orgány státní správy Prozatímní směrnici o úkolech a organizaci požární služby civilní obrany.

Směrnice nabyla účinnosti dnem 1. ledna 1987.

Směrnice bude uveřejněna ve Sbírce pokynů hlavní správy Sboru požární ochrany ministerstva vnitra ČSR číslo 1/1987 a lze do ní nahlédnout na ministerstvu vnitra České socialistické republiky, u správ Sboru požární ochrany všech stupňů a u vojenských štábů civilní obrany všech stupňů.

Přesunout nahoru