Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c7/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 7/1987
Platnost od 23.04.1987
Účinnost od 01.01.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ústřední výbor Národní fronty Československé socialistické republiky

vydal v dohodě s ústředními výbory Národní fronty České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací podle § 95 zákoníku práce a na základě Zásad postavení, pravomoci a odpovědnosti ústředních výborů Národní fronty v oblasti hospodaření organizací v ekonomické působnosti Národní fronty směrnice ze dne 11. 6. 1986 čj. 89/86 pro odměňování technickohospodářských pracovníků v některých hospodářských zařízeních organizací v ekonomické působnosti Národní fronty.

Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1987. V jednotlivých hospodářských zařízeních však nabývají účinnosti až dnem, který podle podmínek a kritérií stanovených pro druhou etapu programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdových soustav určí ústřední výbor Národní fronty Československé socialistické republiky.

Lze do nich nahlédnout na ústředním výboru Národní fronty Československé socialistické republiky.

Ústřední výbor Národní fronty Československé socialistické republiky podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s ústředním výborem Národní fronty České socialistické republiky, ústředním výborem Národní fronty Slovenské socialistické republiky, federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací vydal směrnice ze dne 18. listopadu 1987 čj. 152/87, kterými se mění a doplňují směrnice ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky ze dne 11. června 1986 čj. 89/86 pro odměňování technickohospodářských pracovníků v některých hospodářských zařízeních organizací v ekonomické působnosti Národní fronty (reg. v částce 7/1987 Sb.). Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1988.

Přesunout nahoru