Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c7/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 7/1987
Platnost od 23.04.1987
Účinnost od 01.03.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo zahraničního obchodu

vydalo podle § 10 odst. 2 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, výnos č. 1 ze dne 15. ledna 1987, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 9/1980 Věstníku FMZO o postupu při uzavírání a provádění zahraničně obchodních operací, ve znění výnosu federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 12/1982 Vest. FMZO (registrováno v částce 17/1980 Sb., resp. v částce 20/1982 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. března 1987 a je uveřejněn v částce 1/1987 Věstníku FMZO. V téže částce Věstníku FMZO bylo uveřejněno i úplné znění výnosu federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 9/1980 Věstníku FMZO, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených výnosem FMZO ze dne 18. června 1982 č. 12 a výnosem FMZO ze dne 15. ledna 1987 č. 1.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu zahraničního obchodu a v organizacích zahraničního obchodu.

Přesunout nahoru