Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c6/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 6/1987
Platnost od 13.04.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo zahraničního obchodu

vydalo podle § 392 odst. 1 písm. a) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány výnos ze dne 22. prosince 1986, kterým se prodlužuje doba platnosti výnosu federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 10/1983 Věstníku FMZO, o základních podmínkách obstarání záležitostí prováděného organizacemi zahraničního obchodu ve znění výnosu č. 14/1985 Věstníku FMZO.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1987 a je uveřejněn ve Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu v částce 8/1986 pod poř. č. 17.

Do výnosu je možno nahlédnout na federálním ministerstvu zahraničního obchodu a v organizacích zahraničního obchodu.

Přesunout nahoru