Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c6/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 6/1987
Platnost od 13.04.1987
Účinnost od 01.05.1987
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí a federální ministerstvo financí

vydala podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 28 písm. e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla), v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, Ústřední radou odborů a Státní bankou československou výnos čj. 514-29340-5119,251186, ze dne 30. ledna 1987 o věrnostních stabilizačních odměnách pracovníků ve vybraných okresech a místech Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje.

Výnosem se upravuje poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům, kteří pracují a mají trvalý pobyt na území vybraných okresů a míst Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. května 1987. Zrušuje se výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí a federálního ministerstva financí ze dne 10. března 1986 čj. 514-23628-5119,240288 o věrnostních stabilizačních odměnách pracovníků ve vybraných okresech a místech Severočeského a Západočeského kraje (reg. v částce 13/1986 Sb.); v roce 1987 se věrnostní stabilizační odměny za rok 1986 v Severočeském kraji a v okrese Sokolov poskytnou ještě podle tohoto výnosu.

Výnos byl zaslán federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům republik a zainteresovaným krajským národním výborům, u nichž lze do něj nahlédnout. Výnos bude publikován ve Zpravodaji federálního ministerstva práce a sociálních věcí a v Ústředním věstníku ČSR.

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí a federální ministerstvo financí vydalo podle § 123 odst. 1 písm. a) zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 188/1988 Sb., v dohodě s Ústřední radou odborů a podle § 28 písm. e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla), v dohodě se Státní bankou československou výnos ze dne 15. ledna 1989 č. j. 223-6117-5119,050189, kterým se doplňuje výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva financí ze dne 30. ledna 1987 č. j. 514-29340-5119.251186 o věrnostních stabilizačních odměnách pracovníků ve vybraných okresech a místech Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje. Výnosem se nově upravuje poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům i v dalších obcích, jejich částech nebo sídelních jednotkách ve vybraných okresech a místech Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. března 1989. Byl zaslán zainteresovaným federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům republik a krajským národním výborům, u nichž lze do něj nahlédnout. Výnos bude publikován ve Zpravodaji federálního ministerstva práce a sociálních věcí.

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo podle § 123 odst. 2 písm. a) č. 1 a písm. b) č. 1 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 3/1991 Sb., výnos ze dne 26. listopadu 1991 č.j. 223-6980-2229, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí a federálního ministerstva financí ze dne 30. ledna 1987 č.j. 51429340-5119,251186 o věrnostních stabilizačních odměnách pracovníků ve vybraných okresech a místech Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje, ve znění výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí a federálního ministerstva financí ze dne 15. ledna 1989 č.j. 223-6117-5119,050189. Výnosem se rozšiřují území, v nichž lze poskytovat věrnostní stabilizační odměny pracovníků podle tohoto výnosu. Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu práce a sociálních věcí a na federálních ústředních orgánech státní správy.

Přesunout nahoru