Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c6/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 6/1987
Platnost od 13.04.1987
Účinnost od 01.03.1987
Zrušeno k 01.01.1988 (99/1987 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 275 odst. 3 písm. c) zákoníku práce po projednání s federálním ministerstvem financí a Ústřední radou odborů výnos ze dne 29. ledna 1987 čj. F 72-30489-7202-220187, kterým se stanoví odchylný způsob zjišťování průměrného výdělku pro některé pracovníky Mezinárodního vědeckovýrobního sdružení ROBOT.

Výnos se vztahuje na vedoucí a odborné pracovníky Mezinárodního vědeckovýrobního sdružení ROBOT, kteří nemají místo trvalého pobytu na území Československé socialistické republiky. Pro uvedené pracovníky výnos upravuje odchylně od obecně platné právní úpravy rozhodné období pro zjišťování průměrného výdělku.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. března 1987.

Výnos byl zaslán zainteresovaným federálním ústředním orgánům a ústředním orgánům republik a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu všeobecného strojírenství, federálním ministerstvu práce a sociálních věcí, ministerstvech práce a sociálních věcí republik a v organizaci Mezinárodní vědeckovýrobní sdružení ROBOT.

Výnos bude uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva práce a sociálních věcí.

Přesunout nahoru