Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o17/c6/1987 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

Částka 6/1987
Platnost od 13.04.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 1. září 1986 v Praze československou stranou a dne 23. ledna 1987 v Moskvě sovětskou stranou byly podepsány

— Protokol o změně příloh č. 2 a 3 Dohody mezi federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství ČSSR, federálním ministerstvem zahraničního obchodu ČSSR a ministerstvem těžkého a dopravního strojírenství SSSR, ministerstvem zahraničního obchodu SSSR o specializaci a kooperaci výroby hutního zařízení ze dne 15. května 1981 a

— Protokol o změně příloh č. 2 a 3 Dohody mezi federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství ČSSR, federálním ministerstvem zahraničního obchodu ČSSR a ministerstvem těžkého a dopravního strojírenství SSSR, ministerstvem zahraničního obchodu SSSR o specializaci a kooperaci výroby zařízení železničních kolejových vozidel ze dne 15. května 1981.

Protokoly vstoupily v platnost dnem 23. ledna 1987.

Přesunout nahoru