Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o14/c6/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 6/1987
Platnost od 13.04.1987
Účinnost od 01.04.1987
Zrušeno k 01.01.1989 (o6/c41/1988 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky - hlavní hygienik České socialistické republiky

vydal podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péčí o zdraví lidu, výnos ze dne 5. 2. 1987 čj. HEM-370-9.9.86, kterým se doplňuje výnos ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 13/1984 Věst. MZ ČSR o očkování proti přenosným nemocem.

Výnosem se zavádí základní očkování proti příušnicím u dětí předškolního věku.

Výnos je uveřejněn ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR pod č. 1/1987 a nabývá účinnosti dnem 1. 4. 1987. Do výnosu lze nahlédnout u okresních a krajských hygieniků.

Přesunout nahoru