Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o11/c6/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 6/1987
Platnost od 13.04.1987
Účinnost od 13.04.1987
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 16. února 1987 čj. 137/OELH/87, kterým se doplňuje výnos ze dne 29. 6. 1982 čj. 38071/295/OELH/82 o mzdovém zvýhodnění pracovníků organizací Státních lesů zajišťujících úkoly spojené s obnovou lesních porostů - registrovaný v částce 21/1982 Sb., ve znění výnosu ze dne 15. 7. 1983 čj. 14343/1694/OELH/83 - registrovaného v částce 30/1983 Sb.

Výnos se vztahuje na pracovníky organizací lesního hospodářství řízených ministerstvem lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a byl uveřejněn ve Věstníku MLVH ČSR v částce 5/1987 pod poř. č. 1.

Do výnosu je možno nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky.

Přesunout nahoru