Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c6/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 6/1987
Platnost od 13.04.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 30. prosince 1986 čj. 15 691/86-V/3 o poskytování náhrad pracovníkům za používání vlastního nářadí, strojů, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce a o poskytování režijních náhrad.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. března 1987. Budou se jím řídit všechny organizace řízené ministerstvem kultury České socialistické republiky a organizace v působnosti ministerstva kultury České socialistické republiky řízené a spravované národními výbory všech stupňů.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu kultury ČSR a na odborech kultury krajských národních výborů a NV hl. m. Prahy.

Přesunout nahoru