Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c6/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 6/1987
Platnost od 13.04.1987
Účinnost od 01.01.1987
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financí

podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu vydalo

— výnos ze dne 15. prosince 1986 čj. XI. 2-22 555/86 o poskytování zvláštního příplatku pracovníkům Státní tiskárny cenin. Tento výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1987 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu financí nebo ve Státní tiskárně cenin.

Tímto výnosem se zrušuje výnos federálního ministerstva financí ze dne 18. srpna 1982 čj. XI/1-14 778 82 o poskytování zvláštního příplatku pracovníkům Státní tiskárny cenin, registrovaný v částce 7/1983 Sb.;

— výnos ze dne 15. prosince 1986 čj. XI/2-9 387/86 o odměňování dělníků a obchodně-provozních pracovníků Státní tiskárny cenin. Tento výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1987 a zrušuje se jím výnos federálního ministerstva financí ze dne 15. září 1982 čj. XI/1-16 354/82 o odměňování dělníků a technickohospodářských pracovníků Statní tiskárny cenin, registrovaný v částce 7/1983 Sb.

Přesunout nahoru