Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c26/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1987
Platnost od 29.12.1987
Účinnost od 29.12.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo podle § 8 odst. 2 a § 9 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, v dohodě se zúčastněnými orgány státní správy výnos ze dne 21. 12. 1987 čj. 17.094/87-VI/2 o vyhlášení ochrany některých chráněných nalezišť, státních přírodních rezervací a jejich chráněných pásem: Bílá Opava, Božídarské rašeliniště, Břehyně-Pecopala, Bukovec, Bukoveček, Černá hora, Černá jezírka, Dětanský chlum, Dolnice, Dubensko, Dvorčák, Frýdlantské cimbuří, Getsemanka I a II, Hradčanské rybníky, Jelení vrch, Jezevčí vrch, Karlovice - sever, Klečové louky, Klíč, Kohoutov, Mrhatina, Na Čihadle, Na knejpě, Na skalách, Nová louka, Novodomské rašeliniště, Oblík, Paličník, Peklo, Planý vrch, Pod Šipínem, Poledník, Prales Jizera, Ptačí kupy, Ralsko, Rašeliniště Jizerky, Rašeliniště Jizery, Rybí loučky, Soos, Strážník, Stržový vrch, Studený vrch, Špičák, Štolpichy, Tišina, Třemešný vrch, U posedu, V Horách, Velký Špičák, Vlček, Vlčí louka, Zlín.

Výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů.

Bude publikován ve Věstníku ministerstva školství ČSR a ministerstva kultury ČSR a lze do něj nahlédnout na ministerstvu kultury ČSR, ve Státním ústavu pamákové péče a ochrany přírody, na krajských národních výborech, na krajských střediscích státní památkové péče a ochrany přírody a na okresních národních výborech, podle územního vymezení rezervací a nalezišť.

V § 1 výnosu ministerstva kultury ČSR č. j. 17 094/87 - VI/2 ze dne 21. 12. 1987 o vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť (reg. v částce 26/1987 Sb.) se vypouští bod 1 a příloha I. (rezervace Bílá Opava) tohoto výnosu.

Zrušují se:

a) položka č. 12, 28, 32, 41, 43, 44 a 45 v § 1 výnosu Ministerstva kultury České socialistické republiky, č. j. 17.094/87-VI/2 ze dne 21. prosince 1987, o vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť, reg. v částce 26/1987 Sb.,

b) přílohy č. XII, XXVIII, XXXII, XLI, XLIII, XLIV a XLV výnosu Ministerstva kultury České socialistické republiky, č. j. 17.094/87-VI/2 ze dne 21. prosince 1987, o vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť, reg. v částce 26/1987 Sb.

Přesunout nahoru