Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c26/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1987
Platnost od 29.12.1987
Účinnost od 01.01.1988
Zrušeno k 01.01.1989 (231/1988 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo financí České socialistické republiky

vydalo podle § 10 odst. 2 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích, výnos o osvobození od správních poplatků čj. 153/22 844/1987 ze dne 23. prosince 1987.

Podle tohoto výnosu budou postupovat národní výbory při vydávání úředních potvrzení a stavebních povolení.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988.

Výnos bude publikován ve Finančním zpravodaji č. 6-7/1987. Lze do něj nahlédnout na národních výborech v České socialistické republice a na ministerstvu financí České socialistické republiky.

Tímto výnosem byl zrušen výnos ministerstva financí České socialistické republiky čj. 153/15 282/1980 ze dne 11. 7. 1980 o osvobození vydání potvrzení národního výboru pro účely zakoupení snubních prstenů od správního poplatku uveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 8/1980 a registrovaný v částce 32/1980 Sb.

Přesunout nahoru