Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c26/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1987
Platnost od 29.12.1987
Účinnost od 01.01.1988
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo financí České socialistické republiky

vydalo podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky), výnos čj. 121/19 921/1987 ze dne 14. prosince 1987 o finančním hospodaření národních výborů a jimi spravovaných rozpočtových a příspěvkových organizací.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988.

Výnosem jsou upravena podrobněji ustanovení o finančním hospodaření národních výborů a jimi spravovaných rozpočtových a příspěvkových organizací uvedená v zákoně č. 60/1971 Sb. Budou se jím řídit národní výbory všech stupňů a všechny jimi spravované rozpočtové a příspěvkové organizace. Má svůj význam též pro provozovatele závodních zařízení společenské spotřeby (předškolních zařízení, zdravotnických a kulturních zařízení), neboť předpis upravuje vztahy národních výborů jako orgánů státní správy v příslušném odvětví k provozovatelům těchto zařízení. Obdobně bude mít význam též pro společenské organizace, neboť upravuje vztahy národních výborů a jimi spravovaných rozpočtových a příspěvkových organizací ke společenským organizacím.

Zrušují se:

1. směrnice o hospodaření s prostředky rozpočtů národních výborů uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 10/1972 a registrované v částce 35/1973 Sb.,

2. zásady pro používání prostředků fondu rezerv a rozvoje hospodářství národních výborů uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 3/1976 a registrované v částce 5/1976 Sb.,

3. směrnice o financování některých výdajů národních výborů a jimi spravovaných rozpočtových a příspěvkových organizací uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 1/1974 a registrované v částce 42/1973 Sb., ve znění směrnic uveřejněných ve finančním zpravodaji č. 9/1974 a registrovaných v částce 15/1974 Sb. a 27/1974 Sb.

Výnos je publikován ve Finančním zpravodaji č. 6-7/1987. Bude rovněž publikován ve Věstníku vlády ČSR pro národní výbory v r. 1988. Je každému přístupný na ministerstvu financí ČSR a na krajských a okresních národních výborech v ČSR.

Přesunout nahoru