Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c26/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1987
Platnost od 29.12.1987
Účinnost od 01.01.1988
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos ze dne 22. prosince 1987 čj. 515-37137-5123 o odměňování a poskytování cestovních náhrad vedoucím skupin korejských občanů a korejským tlumočníkům zaměstnaným v Československé socialistické republice.

Výnosem se upravuje odměňování vedoucích skupin korejských občanů a korejských tlumočníků zaměstnaných v československých organizacích a poskytování cestovních náhrad. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1988.

Výnos byl rozeslán federálním ústředním orgánům a ústředním orgánům ČSR a SSR, v jejichž oboru působnosti budou vedoucí skupin korejských občanů a korejští tlumočníci zaměstnáni, Ústřední radě odborů a dalším zainteresovaným ústředním orgánům, u nichž je možno do něj nahlédnout.

Zrušují se § 4 výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 22. prosince 1987 č.j. 515-37137-5123 o odměňování a poskytování cestovních náhrad vedoucím skupin korejských občanů a korejským tlumočníkům zaměstnaným v Československé socialistické republice (reg. částka 26/1987 Sb.).

Přesunout nahoru