Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o19/c26/1987 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

Částka 26/1987
Platnost od 29.12.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že

- dne 17. června 1987 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi federálním ministerstvem všeobecného strojírenství Československé socialistické republiky a ministerstvem obráběcích a zpracovatelských strojů Německé demokratické republiky o programu dlouhodobé vědeckotechnické a hospodářské spolupráce v oblasti textilních strojů. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku VIII dnem podpisu, a

- dne 21. září 1987 byl v Berlíně podepsán Protokol k prodloužení platnosti a doplnění Dohody mezi federálním ministerstvem všeobecného strojírenství Československé socialistické republiky, ministerstvem obráběcích a zpracovatelských strojů Německé demokratické republiky a ministerstvem lehkého průmyslu Německé demokratické republiky o dlouhodobé spolupráci ve výzkumu, vývoji a výrobě vybraných strojních systémů a vysoce efektivních strojů pro textilní, oděvní a obuvnický průmysl ze dne 5. prosinci 1974. Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku III dnem podpisu.

Přesunout nahoru