Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o15/c26/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1987
Platnost od 29.12.1987
Účinnost od 01.03.1988
Zrušeno k 01.08.2002 (330/2002 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Český bánský úřad

vydal podle § 57 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), v dohodě s příslušnými výbory odborových svazů a s příslušnými ústředními orgány státní správy výnos ze dne 10. prosince 1987 čj. 1009/87 o úkolech organizací při odebírání vzorků důlního ovzduší, o činnosti plynových analytických laboratoří a o jejich kontrole hlavními báňskými záchrannými stanicemi.

Výnosem se zrušují

a) výnos Ústředního báňského úřadu z 10. 12. 1965 č. 9345/1965, kterým se vydávají směrnice pro odběr a technický rozbor vzorků důlního ovzduší,

b) výnos Ústředního báňského úřadu z 10. 12. 1965 č. 9346/1965, kterým se vydávají směrnice pro činnost laboratoří hlavních báňských záchranných stanic.

Výnos bude uveřejněn v Ústředním věstníku České socialistické republiky; lze do něj nahlédnout na Českém báňském úřadě v Praze.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. března 1988.

Český báňský úřad vydal podle § 39 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 6 odst. 6 písm. a) a b), § 7 odst. 5 a § 20 odst. 2 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, výnos č. 2/1990 ze dne 12. října 1990, kterým se mění a doplňují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Českého báňského úřadu, a to tyto výnos Českého báňského úřadu č. j. 1009/1987 ze dne 10. prosince 1987 o úkolech organizací při odebírání vzorků důlního ovzduší, o činnosti plynových analytických laboratoří a o jejich kontrole hlavními báňskými záchrannými stanicemi (reg. v částce 26/1987 Sb. a uveřejněný v částce 2/1988 Ú. v. ČSR). Výnosem se upravuje působnost orgánů a organizací, která vyplynula ze zrušení některých orgánů nadřízených organizaci t. j. středních článků řízení. Do výnosu lze nahlédnout na Českém báňském úřadu a na všech obvodních báňských úřadech v České republice. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1990.

Zrušují se § 8 a 10 výnosu Českého báňského úřadu ze dne 10. 12. 1987 čj. 1009/87 o úkolech organizací při odebírání vzorků důlního ovzduší, o činnosti plynových analytických laboratoří a o jejich kontrole hlavními báňskými záchrannými stanicemi (reg. v částce č. 26/1987 Sb.).

Přesunout nahoru