Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o14/c26/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1987
Platnost od 29.12.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Český báňský úřad

vydal podle § 57 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 a § 11 odst. 1 zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, v dohodě s Českým výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky a zúčastněnými ústředními orgány výnos čj. 3496/III/1987 ze dne 24. 11. 1987, kterým se zrušují některé obecně závazné právní předpisy a další předpisy vydané v působnosti Českého báňského úřadu.

Výnosem se zrušují předpisy, kterými byly povoleny k používání výbušiny a pomůcky k jejich používání, které se nevyrábí, upraveny právní vztahy na některých úsecích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které byly upraveny jinak a nedošlo k jejich výslovnému zrušení, a vydány metodické návody, podle kterých se nebude nadále postupovat.

Výnos nabývá účinnosti dne 31. 12. 1987; bude uveřejněn v Ústředním věstníku ČSR a lze do něj nahlédnout na Českém báňském úřadě a všech obvodních báňských úřadech.

Přesunout nahoru