Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o12/c26/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1987
Platnost od 29.12.1987
Účinnost od 01.03.1988
Zrušeno k 01.02.1989 (o1/c10/1989 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky

podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev vydalo výnos z 29. septembra 1987 č. 5989/1987-C/4, ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva zdravotníctva SSR z 28. augusta 1980 č. Z-6300/1980-C/4 o platových pomeroch zdravotníckych pracovníkov uverejnená pod č. 5/1980 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a registrovaná v čiastke 2/1981 Zb. v znení úpravy Ministerstva zdravotníctva SSR z 20. novembra 1984 č. Z-8938/1984-C/4 uverejnenej pod č. 29/1984 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a registrovanej v čiastke 10/1985 Zb.

Výnosom sa zvyšujú mzdové tarify při niektorých funkciách odborných pracovníkov v zdravotníctve.

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. marcom 1988 a je uverejnený pod č. 12/1987 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva SSR, odboroch zdravotníctva krajských a okresných národných výborov a na ústavoch národného zdravia.

Platové úpravy urobené v súlade s týmto výnosom od 1. októbra 1987 zostávajú v platnosti.

Přesunout nahoru