Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o11/c26/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1987
Platnost od 29.12.1987
Účinnost od 01.07.1959
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky - hlavní hygienik České socialistické republiky

vydal podle zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči,

2. směrnice ze dne 24. října 1962 čj. HE 324.5-24.10.62 o hygienických požadavcích při stanovení režimu na rekreačních rybnících.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. prosince 1962.

Směrnice jsou uveřejněny ve Sbírce směrnic pro národní výbory pod č. 57, částka 38/1962;

Do směrnic uvedených pod body 1. až 4. lze nahlédnout v odborech zdravotnictví KNV, v odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a v ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru