Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c25/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 25/1987
Platnost od 28.12.1987
Účinnost od 01.01.1988
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvem práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov miestneho hospodárstva výnos z 9. októbra 1987 č. MH-78/203/1987 o niektorých otázkách odmeňovania technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách miestneho hospodárstva.

Výnosom sa upravuje odmeňovanie technicko-hospodárskych pracovníkov miestneho hospodárstva a služieb, zaraďovanie vedúcich pracovníkov organizačných jednotiek, vnútropodnikových útvarov a niektorých ďalších pracovníkov do tarifných tried. Výnosom sa upravujú stupnice mzdových taríf a naturálne požitky.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1988. Bude uverejnený v Prevádzkovom spravodajstve miestneho hospodárstva; možno doňho nazrieť na odboroch miestneho hospodárstva okresných a krajských národných výborov.

Přesunout nahoru