Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c25/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 25/1987
Platnost od 28.12.1987
Účinnost od 01.01.1988
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální cenový úřad, Český cenový úřad a Slovenský cenový úřad

vydaly podle § 47 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, podle § 6 zákona ČNR č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, a podle § 2 odst. 2 zákona SNR č. 135/1973 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen, výnos č. V-5/87 ze dne 26. listopadu 1987 o cenovém znevýhodnění spotřebních výrobků a výrobků určených pro bytové hospodářství nezajištěných náhradními díly; výnosem se zrušuje výnos Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. V-1/85 o cenovém znevýhodnění spotřebních výrobků nezajištěných náhradními díly, uveřejněný v Cenovém věstníku částka 6/1985 a registrovaný v částce 10/1985 Sb.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988. Je uveřejněn v Cenovém věstníku částka 52/1987 z 16. prosince 1987 a lze do něj nahlédnout na krajských i okresních národních výborech a na cenových úřadech.

Přesunout nahoru