Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c25/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 25/1987
Platnost od 28.12.1987
Účinnost od 29.12.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financí a federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě se Státní bankou československou

vydaly podle § 28 zákona č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství, výnos federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 13/1987 Věstníku FMZO, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 10/1985 Věstníku FMZO o devizové zainteresovanosti ze zahraničně hospodářské činnosti.

Změna spočívá v možnosti získání vyššího podílu v případech vývozu zboží kusového a hromadného charakteru, jestliže splatnost za hmotnou realizaci byla sjednána v průměru za organizaci výroby kratší než 180 dnů. U OZO byla převedena tato devizová zainteresovanost z hmotné realizace na inkaso. Další změna spočívá ve zvýšení sazeb za vývoz aktivních licencí na 100 % a za vývoz agenciím OSN, kterým se čerpá členský příspěvek ČSSR, paušálně na 50 %. Doplnění výnosu představuje propojení zdrojů na devizovou zainteresovanost podle možností platební bilance a výše přiznaných nároků za výsledky podle jednotlivých titulů zainteresovanosti. Dále byl výnos doplněn o úpravu sazeb v případech, kdy vývozní dodavatel nezahrnuje objem vývozu do plánu a vývozní odběratel ano. Konečně je doplněním výnosu stanoveno, že organizace, pokud získaly oprávnění k zahraničně obchodní činnosti a samy sjednávají smlouvy se zahraničními subjekty, se považují za subjekty devizové zainteresovanosti podle části šesté až deváté výnosu.

Výnos bude zveřejněn v částce 6/1987 Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu jako výnos č. 13/1987. Nahlédnout do něj lze na federálním ministerstvu financí, odbor VI pod čj. VI/2-21.300/87 ze dne 29. prosince 1987, a na federálním ministerstvu zahraničního obchodu, odbor 2. Dále bude výnos publikován ve Finančním zpravodaji č. 8/1987, a to pro lepší orientací uživatelů výnosu jako úplné znění výnosu č. 10/1985, ve zněni výnosu č. 13/1987 Věstníku FMZO a pro potřeby bankovní soustavy též ve Zpravodaji SBČS.

Výnos nabývá účinnosti dnem 29. prosince 1987.

Přesunout nahoru