Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c22/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 22/1987
Platnost od 30.11.1987
Účinnost od 01.02.1987
Zrušeno k 01.01.1990 (o4/c29/1989 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos čj. 33876/86 ze dne 29. 12. 1986 o poskytování odměn pracovníkům vybraných povolání v organizacích státního obchodu s návratem z vojenské základní (náhradní) služby a po uplynutí období péče o dítě.

Výnos, který nabyl účinnosti dnem 1. února 1987, upravuje podmínky pro poskytování odměn pracovníkům vybraných povolání v organizacích státního obchodu, kteří se vracejí do organizace po ukončení vojenské základní (náhradní) služby nebo po ukončení mateřské dovolené, popřípadě po skončení navazujícího pracovního volna do 3 let věku dítěte.

Výnos byl uveřejněn ve Věstníku ministerstva obchodu ČSR částka 1/1987 pod pořadovým číslem 1 a lze do něj nahlédnout na ministerstvu obchodu České socialistické republiky.

Přesunout nahoru