Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c22/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 22/1987
Platnost od 30.11.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky

vydalo podle § 133 odst. 2 zákoníku práce, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem financí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků obchodu směrnice č. 19/1982 ze dne 29. září 1982 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. Nedílnou součástí těchto směrnic je „Vzorový seznam pracovišť, pracovních činností a povolání pro poskytování osobních ochranných, pracovních prostředků“.

Směrnice, které nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1983, upravují poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v organizacích řízených ministerstvem obchodu ČSR a v obchodních organizacích řízených národními výbory.

Směrnice byly uveřejněny ve Věstníku ministerstva obchodu ČSR v částce 9/1982 a lze do nich nahlédnout na ministerstvu obchodu České socialistické republiky.

Přesunout nahoru